نمونه کارهای ثبت لوگو ، ثبت شرکت و ثبت برند :

  
  
  
  


 
مطالب پربازدید سایت
ثبت شرکت معدنی ()
ثبت شرکت معدنی نوشته شده توسط ثبت شرکت پیشگم اصطلاح معدن
تماس با ما ()
آدرس: تهران –هفت تیر-خ بهار شیراز-خ امیر اتابک-کوچه آیرم لویی-پلاک1-
ثبت موسسه غیر تجاری ()
موسسات غیر تجاری موسساتی هستند که جهت مقاصد غیر تجاری
ثبت برند ()
برند چیست؟ چنانچه که ما بتوانیم یک سری از خدمات ارائه
ثبت انحلال شرکت ()
انحلال شرکت ها و موسسات طبق مصوبه مجمع عمومی فوق
درباره ما ()
موسسه ثبت شرکت امین پیشگام شماره ثبت: ۲۶۳۶۷ با بیش
کسب و کار و ثبت شرکت ()
کسب و کار و ثبت شرکت امروزه در دنیای کسب و
انواع شرکتهای تجاری در ایران ()
انواع شرکتهای تجاری در ایران در این نوشتار قصد داریم به
اخذ کارت بازرگانی ()
مزیت دریافت کارت بازرگانی: مشاوره در زمینه مسائل تامین اجتماعی مشاوره در
ثبت موسسه فرهنگی تک منظوره ()
ثبت موسسه فرهنگی تک منظوره در ابتدای این نوشتار، به تفاوت
چگونه می توانیم اساسنامه شرکت را تغییر دهیم ()
چگونه می توانیم اساسنامه شرکت را تغییر دهیم چهارچوب و سازوکار
ثبت شرکت طراحی سایت ()
ثبت شرکت طراحی سایت از جمله اساسی ترین اقدامات جهت داشتن
پلمپ دفاتر روزنامه و کل ()
کلیه تجار (به استثناء کسبه جزئ) و شرکتها مکلف هستند
نحوه تنظیم شرکتنامه شرکت تضامنی ()
نحوه تنظیم شرکتنامه شرکت تضامنی شرکتنامه مهم ترین پایه و اساس
ثبت شرکت مهندسی ()
ثبت شرکت مهندسی مهندسی (engineering ) روش و حرفه ی کاربرد
آماربازدید سایت
تعدادبازدیدامروز : 58
تعداد بازدیداین ماه : 1203
تعداد بازدید امسال : 10689
تعداد کل باز دیدها : 10689
صورتجلسه موسسین در ثبت شرکت های سهامی خاص

• شرکت سهامی (joint-stock company ):
در اصطلاح علم اقتصاد، شرکتی است که برای انجام امور تجاری تشکیل می شود و سرمایه آن متشکل از سهام هم ارزش یا تعداد یکسان سهام است. شرکت های سهامی به دو نوع سهامی خاص و سهامی عام تقسیم می شوند که مهم ترین تفاوت این دو در این است که سهام شرکت های سهامی عام در تالار بورس قابل مبادله است.
• شرکت سهامی خاص (privately held company ):
نوعی شرکت سهامی است که سهام آن قابل داد و ستد در بورس اوراق بهادار نیست ولی توسط مردم به راحتی قابل معامله است. هنگام تشکیل چنین شرکتی باید تمام سرمایه آن در موقع تاسیس توسط موسسان تامین و بخشی از سرمایه در بانک سپرده گذاری شده باشد.
• نکات قابل توجه دررابطه با شرکت سهامی خاص :
- حداقل سرمایه شرکت های سهامی خاص یک میلیون ریال است.
- حداقل 35% سرمایه می بایست نقدا پرداخت شود.
- تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد.
- سهام شرکت سهامی خاص قابل معامله در بورس نیست.
- تعداد مدیران حداقل سه نفر است.
- در شرکت سهامی خاص اوراق قرضه قابل انتشار نیست.
- انتقال سهام در شرکت سهامی خاص موکول به موافقت سایر شرکاست.
• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص:
1- دو جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران.
2- دو برگ اظهارنامه شرکت سهامی خاص و تکمیل آن و امضاء ذیل اظهارنامه توسط سهامداران.
3- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
4- تصویر برابر با اصل شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین.
5- فتوکپی کارت ملی
6- دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.
7- ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آنجا باز شده است.
8- ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناس ثبت شرکت ها.


مطالب ویژه:
ثبت شرکت
ثبت برند
ثبت شرکت در تهران
اخذ کارت بازرگانی

توجه: کلیه شرکت های سهامی خاص موظفند یک جلد دفتر سهام جهت ثبت سهام شرکت تهیه نمایند و تغیرات سهام نیز طیق مقررات در آن ثبت گردد.
• ثبت شرکت سهامی خاص:
برای ثبت شرکت سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه منضم به اساسنامه ای که به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد و ورقه ای مشعر به تعهد کلیه سهام و گواهی نامه بانکی حاکی از تادیه قسمت پرداخته شده آن که نباید کمتر از سی و پنج درصد تمام تعهد باشد ضمن ارائه صورت مجلس عمومی موسسین حاکی بر تعیین مدیران و بازرسان شرکت کافی است هرگاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقدی باشد باید تمام آن تادیه گردد و صورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده و در صورتی که سهام ممتازه وجود داشته باشد باید شرح امتیاز و موجبات آن در اظهارنامه قید شود.
•  نمونه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین

                     بسمه تعالی
صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین شرکت........................سهامی خاص در تاریخ...................با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و در اجرای دستور ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت

    آقای/ خانم........................................................................................... به سمت رئیس
    آقای/ خانم........................................................................................... به سمت ناظر
    آقای/ خانم........................................................................................... به سمت ناظر و
    آقای/ خانم........................................................................................... به سمت منشی

   جلسه انتخاب و سپس ریاست جلسه رسمیت مجمع را اعلام و نسبت به موارد ذیل:

    تصویب اساسنامه
    انتخاب اعضای هیئت مدیره
    انتخاب بازرسان
    انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
    تعیین سهامداران و تعداد سهام آنان

  پس از بحث و بررسی به اتفاق آراء اتخاذ تصمیم بشرح زیر بعمل آمد.
الف- اساسنامه شرکت در 64 ماده و 12 تبصره به تصویب کلیه مؤسسین رسید و ذیل صفحات آن   امضاء شد.
ب- نامبردگان ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
1 - آقای/ خانم...................................
2 - آقای/ خانم...................................
3- آقای/ خانم...................................
ت- با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت
آقای/ خانم .................................فرزند ........................ به شماره ملی ............................... وبشناسنامه شماره .................... صادره از .......................ساکن ....................................................... کد پستی ...........................  بعنوان بازرس اصلی وآقای/ خانم .................................. فرزند ........................ به شماره ملی ................................ و بشناسنامه شماره .................... صادره از .......................ساکن ................................................کد پستی ...................... بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب و با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی خود را برای انجام وظایف مربوطه اعلام نمودند.
محل امضاء سهامداران و بازرسان
د- روزنامه کثیرالانتشار..........................................برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
ه- کلیه سهامداران به آقا/ خانم .........................................(احدی از سهامداران – عضو هیئت مدیره – وکیل رسمی ) وکالت می دهند ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها و پرداخت حق الثبت نسبت به امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
نام و نام خانوادگی و امضاء
رئیس جلسه                                 ناظر جلسه                         ناظر جلسه                             منشی جلسه
و- لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی مؤسسین :
نام سهامداران         تعداد سهام         درصد تعهدی      درصد پرداخت شده           امضاء
1- ..............        ..............          ..............         ..............           ..............
2-..............        ..............         ..............           ..............             ..............
3-..............        ..............         ..............           ..............             ..............
4-..............        ..............          ..............          ..............             .............
5-..............        ..............          ..............           ..............            ..............
6-..............       ..............          ..............           ..............             ..............

محل امضاء سهامداران و بازرسان
• تذکرات :
1_ اعضاء هیأت رئیسه مجمع الزاماً بایستی سهامدار شرکت باشد.(توضیحاً منشی جلسه را می توان خارج از شرکاء تعیین نمود).
2_کليه اعضاي هيئت مديره و بازرسان اقرار نمودند داراي سوء پيشينه کيفري نبوده و مشمول ممنوعيت هاي مندرج در اصل 141 قانون اساسي و مواد 111 و 126 و 147 لايحه اصلاحي قانون تجارت نمي باشد .

ثبت شرکت پیشگام ، با بهره گیری از متخصصان مجرب و توانمند آماده ارائه ی خدمات به شما متقاضیان عزیز می باشد.

تعداد بازدید مطلب : 889
تاریخ ایجاد:1396/08/09,11:34|
برچسب ها
ثبت برند
ثبت شرکت
ثبت شرکت در تهران
ثبت صورتجلسه

نام
 
نظر
حداکثر 1024 کاراکتر

 
کد امنیتی