نمونه کارهای ثبت لوگو ، ثبت شرکت و ثبت برند :

  
  
  
  


 
مطالب پربازدید سایت
ثبت شرکت معدنی ()
ثبت شرکت معدنی نوشته شده توسط ثبت شرکت پیشگم اصطلاح معدن
تماس با ما ()
آدرس: تهران –هفت تیر-خ بهار شیراز-خ امیر اتابک-کوچه آیرم لویی-پلاک1-
ثبت موسسه غیر تجاری ()
موسسات غیر تجاری موسساتی هستند که جهت مقاصد غیر تجاری
ثبت برند ()
برند چیست؟ چنانچه که ما بتوانیم یک سری از خدمات ارائه
ثبت انحلال شرکت ()
انحلال شرکت ها و موسسات طبق مصوبه مجمع عمومی فوق
درباره ما ()
موسسه ثبت شرکت امین پیشگام شماره ثبت: ۲۶۳۶۷ با بیش
کسب و کار و ثبت شرکت ()
کسب و کار و ثبت شرکت امروزه در دنیای کسب و
انواع شرکتهای تجاری در ایران ()
انواع شرکتهای تجاری در ایران در این نوشتار قصد داریم به
اخذ کارت بازرگانی ()
مزیت دریافت کارت بازرگانی: مشاوره در زمینه مسائل تامین اجتماعی مشاوره در
ثبت موسسه فرهنگی تک منظوره ()
ثبت موسسه فرهنگی تک منظوره در ابتدای این نوشتار، به تفاوت
چگونه می توانیم اساسنامه شرکت را تغییر دهیم ()
چگونه می توانیم اساسنامه شرکت را تغییر دهیم چهارچوب و سازوکار
ثبت شرکت طراحی سایت ()
ثبت شرکت طراحی سایت از جمله اساسی ترین اقدامات جهت داشتن
پلمپ دفاتر روزنامه و کل ()
کلیه تجار (به استثناء کسبه جزئ) و شرکتها مکلف هستند
نحوه تنظیم شرکتنامه شرکت تضامنی ()
نحوه تنظیم شرکتنامه شرکت تضامنی شرکتنامه مهم ترین پایه و اساس
ثبت شرکت مهندسی ()
ثبت شرکت مهندسی مهندسی (engineering ) روش و حرفه ی کاربرد
آماربازدید سایت
تعدادبازدیدامروز : 55
تعداد بازدیداین ماه : 1200
تعداد بازدید امسال : 10686
تعداد کل باز دیدها : 10686
انتخاب نام شرکت

الف
آبادان : خرم و باصفا
آبتین : نام پدر فریدون پادشاه پیشدادی
آبدوس : نام یکی از درباریان اردوان سوم اشکانی
آبستا : اوستا
آتروپات : نام والی آتروپاتن(آذرآبادگان)
آترین : نام پسر اوپدرم در زمان داریوش بزرگ
آتش : فروغ و روشنایی
آخشیج : نماد، عنصر
آدُر : آذر، آتش
آدُرباد : نام موبد موبدان دوران شاپور
آذر بُرزین : نام موبدی بوده
آذر بُرزین : نام موبدی بوده
آذرآیین : نام پسر آذرساسان
آذرافروز : نام پسر مهرنوش پسر اسفندیار
آذرباد : نام موبد موبدان روزگار شاپور دوم
آذربُد : نام پسر هومت که نوشتن نامه دینکرد را به انجام رساند
آذربود : موبدی در زمان یزدگرد
آذرپَژوه : پسر آذرآیین پسر گستهم نویسنده کتاب گلستان دانش
آذرپناه : نام یکی از ساتراپ آذرآبادگان
آذرخش : صاعقه، برق
آذرفر : در اوستا به دارنده فرآذر
آذرکیوان : از موبدان بزرگ شیراز در روزگار حافظ
آذرمهر : نام موبدی است در زمان کواد
آذرنوش : در اوستا به دوست‌دار فرهنگ
آذین : زیور، نام فرمانده لشکر بابک خرمدین
آراستی : نام عموی اشوزرتشت و پدر میدیوماه
آرتمیس : نام فرمانده نیروی دریایی خشایارشاه
آرتین : نام هفتمین پادشاه ماد
آرش : پهلوان و یکی از بهترین تیراندازان ایرانی
آرمان : آرزو، خواسته
آرمین : آرامش، آسودگی
آریا : اصیل و آزاد ، فرمانده ارتش ایران در روزگار کورش
آریامن : نام فرمانده ناوگان خشایار شاه
آریامنش : نام پسر داریوش
آریامهر : دارنده مهر ایران

آرتاباز: از نامهای برگزیده
آریوبَرزَن : دلاور و پهلوان. سردار داریوش سوم
آزاد : نام بهدینی که در فروردین یشت ستوده شده
آزاد منش : راد، جوانمرد، دارنده خوی آزادگی
آزادمهر : از نام های برگزیده
آژمان : بی زمان
آسا : نام پدر بهمن که در چکامه از او یاد شده
آستیاک : نام چهارمین و آخرین پادشاه ماد
آونگ : آویخته، نگهدارنده
آویز : آویختن، نگهداری
آیریک : نام نیای یازدهم اشوزرتشت
اَبدَه : بی آغاز
اَبیش : بی رنج
اپرنگ : نام پسر سام
اَپروَند : دارنده بلندی و شکوه یا فرهمند
اَپروَیژ : پیروزمند و شکست ناپذیر . نام خسرو دوم پادشاه ساسانی
اَپیوه : نام پسر کیقباد نخستین پادشاه کیانی
اَترس : دلیر، بی ترس
اَرتان : راستگو. نام پسر ویشتاسب
ارج : ارزنده. نام یکی از نیاکان اشوزرتشت
ارجاسب : اوستایی آن یعنی دارای اسبان پرارزش
ارجمند : با ارزش
ارد : نام سیزدهمین پادشاه اشکانی
اردشیر : نام پادشاه هخامنشی و ساسانی
اردلان : از واژه ارد ایرانی است
اردوان : در اوستا ، پشتیبان راستی و درستی است
ارژنگ : نام سالار مازندران
ارشا : راست و درست
ارشاسب : دارنده اسبهای نر
اَرشام : پسر عموی داریوش بزرگ
اَرشان : نام نیای داریوش بزرگ
ارشک : نام نخستین پادشاه اشکانی
اَرشَن : نام برادر کاووس
اروتَدنر : نام پسر میانی اشوزرتشت. فرمان گذار
اروَند : شریف- نجیب. نام پدر لهراسب
اُزیرن : گاه پسین
اسپاد : دارنده سپاه نیرومند
اسپنتمان : نام خانوادگی و یکی از نیاکان اشوزرتشت
اسپهبُد : نام پدر بزرگ خسرو انوشیروان
اسفندیار : نام پسر کی گشتاسب کیانی و برادر پشوتن
اشا : راستی ، درستی ، راه خوشبختی
اشاداد : داده پاکی و پارسایی
اشتاد : راستی
اشکان : نام سومین نیای پاکر
اُشهن : گاه سپیده دم، آغاز روشنایی
اَشوداد : نام برادر هوشنگ پیشدادی
اشوفْرَوَهَر : پاکروان
اشومنش : پاک منش
افروغ : روشنایی و فروغ. از مفسران اوستا در زمان ساسانیان
افشین : نام سردار ایرانی
اقاقیا : درختی با گل های سپید
اَگومان : بی گمان
البرز : کوه بلند. نام پهلوانی است
الوند : توانا و تیزپا
امید : نام پدر آذرپات، از نویسندگان نامه دینکرد
امیدوار : نام پسر خواستان دیلمی از سرداران مازیار
اندریمان : کسی که اندیشه اش در پی شهرت و ستایش است
اَنوش : بی مرگ. جاویدان
انوشیروان : پاکروان، پادشاه ساسانی
اَهنَوَد : رهبری و فرمانداری . نخستین بخش از سروده گات‌ها
اهورا : هستی بخش، خداوند
اوتانا : نام یکی از یاران داریوش
اَوَخشیا : بخشاینده
اَوَرداد : از سرداران کورش بزرگ
اَوَرکام : نام پسر داریوش هخامنشی
اورمزدیار : خدایار، یاور اهورا
اَُورنگ : تخت پادشاهی . نام فرستاده پادشاه کشمیر به یمن
اُوژن : زننده و شکست دهنده دشمن
اوس : در اوستا به چم دارنده چشمه ها
اوستا : دانش، کتاب دینی
اوستانَه : نام سردار سغد در زمان هخامنشی
اوشَه : بامداد و سپیده در اوشهین گاه
اوشیدر : پروراننده قانون مقدس
ایدون : اینچنین، اینگونه
ایران پناه : از نام های برگزیده
ایرانپور : از نام های برگزیده
ایرانشاه : نام یکی از بزرگان ایران
ایرانمهر : روشنایی ایران
ایرج : یاری دهنده آریایی ها
ایزد : ستایش و ستودن
ایزدیار : یاور ستودنی
ایسَدواستَر : خواستار کشتزار و آبادکننده. بزرگترین پسر اشوزرتشت
ب
بابک : نام پسر ساسان در زمان اشکانیان
باتیس : نام دژبان غزه در هنگام داریوش سوم
بادرام : کشاورز
باربُد : نام نوازنده و رامشگر نامی زمان خسرو پرویز
بامداد : نام پدر مزدک
بامشاد : نام نوازنده. نامی در روزگار ساسانیان
بامگاه : هنگام بامداد
بایگان : نگهدارنده
بخت آفرین : نام پدر هیربد شهریار
بَختیار : از فرزندان رستم در روزگار خسرو پرویز
بَخشا : از نام های روزگار هخامنشیان
بَدخشان : لعل
بدره : بهره. نام یکی از سرداران خشایار شاه
بَرازمان : بلند اندیشه
بَردیا : نام پسر کوچک کورش
بُرزو : بلندبالا. نام پسر سهراب
بُرزویه : نام رییس پزشکان شاهی در روزگار خسرو
بَرسام : نام یکی از سرداران یزدگرد ساسانی
بَرَسم : شاخه های گیاهی
بَرِشنوم : پاک و تمیز
بَرمک : نام وزیر شیروی ساسانی
بُزرگمهر : نام مهین دستور انوشیروان دادگر
بَگاداد : نام یکی از سرداران ایرانی روزگار هخامنشی
بَگاش : نام یکی از سرداران هخامنشی
بلاش : نام نوزدهمین پادشاه ساسانی
بُندار : دارنده اصل و بنیاد
بُنشاد : شاد بنیاد
بَهاوند : در اوستا به چم وهوونت دارنده نیکی
بِهراد : نیکی بخش
بهرام : فتح و پیروزی است. نام پهلوانی در شاهنامه
بَهرامشاه : نام یکی از دانشمندان و عارفان زرتشتی
بِهروز : روزگار نیک و خوش
بِهزاد : نام یکی از پهلوانان ایران پسر پیل زور
بِهمرد : از نام های برگزیده
بهمن : نیک منش. نام پسر اسفندیار
بهنام : نیک نام
بوبار : دارنده زمین. نام کشاورزی در زمان خشایار
بوجه : رهایی یافته. نام یکی از بزرگان هخامنشی
بوخشا : رستگار
بیژن : نام پسر گیو
پ
پارسا : پرهیزکار
پاساک : نام برادر زاده داریوش بزرگ
پاکدین : دین درست، دین پاک
پاکروان : پاک باطن، نیک نفس
پاکزاد : پاک نژاد، نجیب
پاکمهر : از نام های برگزیده
پالیز : کشتزار
پَتَه مانی : دادگستر
پدرام : نام نبیره سام. درود، شادباش
پرچم : درفش
پَرنگ : نام پسر سام
پرهام : از نام های برگزیده
پرویز : شکست ناپذیر و پیروزمند. کنیه خسرو دوم ساسانی
پَریبُرز : بلند بالا، نام پسر کیکاووس
پژدو : نام نیای اشوزرتشت، بهرام پژدو از چکامه سرایان نامی زرتشتی
پژمان : از نام های برگزیده
پَشَنگ : نام برادر زاده فریدون پیشدادی
پشوتَن : پیشکش کننده تن یا فداکار
پوروشسب : دارنده اسبان زیاد پدر اشوزرتشت
پوریا : نام یکی از پهلوانان ایران
پولاد : نام پسر آزادمرد پ<ي
پويا : جوينده
پويان : پوييدن
پيروز: پادشاه ساساني
پيروزگر : پيروز، کامياب
پيشداد: نخستين قانون گذار، بنيانگذار عدل و دادگري
پيلتَن: پهلواني بوده از فرزندان رستم زال
پيمان: مهر، عهد
ت
تاژ: برادر هوشنگ پيشدادي
تخشا: کوشنده
تَسو: واحد زمان
تکاپو : جستجو
تَنسِر: نام موبد موبدان روزگار اردشير بابکان
تَهماسب: از بزرگان ملک داراپادشاه ايران
تَهمتَن: بزرگ پيکر
تهمورس: دلير و پهلوان. نام دومين پادشاه پيشدادي
توانا: نيرومند، زورمند
تور: نام پسر شاه فريدون
تورج: دلير و پهلوان
توس: نام پسر نوذر يکي از پهلوانان نامي ايران
تيرداد: بخشنده تير. نام دومين پادشاه اشکانيان
تيس: نام درختي است
تيگران: نام يکي از سرداران خشايار شاه
ج
جان پرور: نشاط انگيز
جانان: دلير و زيبا
جاويد: نام پدر اردشير يکي از بهدينان خراسان
جم: مخفف جمشيد
جمشيد: از پادشاهان پيشدادي
جهانگير : نام پسر رستم زال پهلوان نامي ايران
چ
چاش: با ناز و غرور
چاليک : از بازي هاي کودکان
چليپا: گردونه مهر
چوگان: ابزار بازي قديمي
چينوَد: چگونه زيستن
خ
خدابخش: از نام هاي برگزيده
خداداد: از نام هاي برگزيده
خدايار: از نام هاي برگزيده
خديو: بلند جايگاه، سرور
خردمند: نام يکي از پيروان دستور آذرکيوان
خرم : شادمان، خوش
خسرو: نيک آواز. نام پادشاه ساساني
خشاشه : از سرداران ايراني در دوره پادشاهي شاه گشتاسب
خشاشه : از سرداران ايراني در دوره پادشاهي شاه گشتاسب
خشايار: شاه دلير و مردمنش
خشنود: شاد، شادمان، خوشحال
خورسند: راضي
خوش منش: نيک نهاد
خوشنام: درستکار، نيکنام
خُونيرِث: نام يکي از هفت کشور زمين
د
داتَه: دادگري، قانون
دادار: دادگر، عادل
دادبان: نگهبان قانون
دادبه: قانون خوب
دادبه: قانون خوب. پسر دادگشنسب که نامه تنسر را به تازي برگردانده
دادپويه: از شاگردان موبد کيخسرو پور آذرکيوان
دادجو: جوينده عدل و داد
دادخواه: خواستار عدل و داد
دادرس : دادرسنده
دادفر: از نام هاي برگزيده
دادمهر: از نام هاي برگزيده
دادنام: از نام هاي برگزيده
دادوَر: دادگر، عادل
دارا: دارنده، نام نهمين پادشاه کياني
داراب: نام پسر بهمن، هشتمين پادشاه کياني
داريوش: نام سومين شاهنشاه هخامنشي
داژو: سوخته، داغ
دانا: هوشيار، آگاه
داور: نام موبدي است
دَريز: نام داماد داريوش بزرگ
دَسَم: فرمانده ده تن سرباز
دلاور: دلير، قهرمان
دماوند: نام سرداري در زمان ساسانيان
دهناد: از نام هاي برگزيده
دينشاه: ياور و سرور دين
دينيار: ياري دهنده دين
ديهيم: کلاه پادشاهي
ر
راتين: بخشنده. يکي از سرداران اردشير دوم
راد: بخشنده
رادمان: سخاوتمند. نام سپهدار خسرو پرويز
رادمهر: مهربخش. نام سردار داريوش سوم
رادين: بخشندگي
رازقي: گل سپيد، گونه اي انگور
رامتين: نام چنگ نواز نامي خسرو پرويز
راميار: کسي که ايزدرام (شادماني) ياور اوست
رامين: نام يکي از فرزندان کيخسرو
رپيتون: گاه نيمروزي
رَتوشتَر: نام برادر بزرگتر اشوزرتشت
رَتوناک: داراي بزرگي و سروري يکي از بزرگان هخامنشي
رَخشان: تابان، از سرداران داريوش
رَزين: واژه پهلوي به چم زورمند
رَسام: نام پيکار نگار بهرام گور
رستم: بالش و روينده. پسر زال پهلوان نامي ايران
رشن: نام يکي از مفسران اوستا
رَشنُو: ايزد دادگري و آزمايش
رشنواد: نام سپهدار هماي بهمن
رَنگوشتَر : نام برادر بزرگ اشوزرتشت
رها: آزاد
رُهام: نام يکي از پهلوانان ايراني. پسر گودرز
رهي: آزاد، رها
روزبه: نام وزير بهرام گور
روشاک: نام يکي از سرداران ايراني در جنگ اسکندر
روشن: تابان، درخشان
رويين تن: نام ديگر اسفنديار پسر گشتاسب کياني
ريوند: ميوه ريواس
ز
زادان: نام پدر شهريار از زرتشتيان کازرون
زال: نام پدر رستم
زامياد: نگهبان زمين
زروان: نام خوانسالار انوشيروان ساساني
زَرير: دارنده جوشن زرين
زَم: نام يکي از پسران غباد ساساني
زنگه: از پهلوانان ايراني در دوره کاووس شاه کياني
زَهير: نام يکي از سرداران شاه کيخسرو کياني
زَواره: پهلواني ايراني. نام پسر زال و برادر رستم
زوپير: يکي از همدستان داريوش بزرگ در جنگ بابل
زيار: نام پدر مردآويچ
زيگ: راه ستاره شناسي
ژ
ژاماسب: نام شوهر پورچيستا جوانترين دختر اشوزرتشت
ژوپين: نام پسر کيکاووس
ژيان: از نام هاي برگزيده
س
ساسان: نام پدر بزرگ اردشير بابکان
سالار: پدر زال، پسر نريمان
سام: بهديني از خاندان گرشاسب
سامان: نام بزرگ زاده بلخ
سَپرَنگ: نام پسر سام
سِپنتا: مقدس، ورجاوند
سِپند: ورجاوند و مقدس. اسفند
سِپهر: آسمان
سپهرداد: داده يا آفريده آسمان
سپيدار: درخت بلند و راست
ستايش: خوب گفتن
ستُرگ: قوي هيکل، نيرومند
سرافراز: سربلند، با افتخار
سُرايش: سرودن
سُرخاب: نام پنجمين پادشاه باوندي
سُروش: گوش دادن به صداي وجدان و فرمانبردار
سزاوار: شايسته
سَلم: نام يکي از سه پسران شاه فريدون پيشدادي
سهراب: تابش سرخ. نام پسر زال
سورن: دلير و پهلوان، توانا
سوشيانت: برگزيده ديني
سيامک: نام پسر کيومرس در شاهنامه
سياوخش: سياوش، پسر کيکاووس
سياوش: نام پسر کيکاووس
سيروش: نام کورش به پيکره ديگر
سينا: يکي از نخستين پيروان اشوزرتشت
ش
شا بهرام: نام بهرام گور پادشاه ساساني
شاپور: نام دومين شاهنشاه ساساني
شاخه: بخشي از گياه و درخت
شاد: نام يکي از بزرگان روزگار ساسانيان
شادان: شادمان و خشنود. نام پسر برزين. از کارمندان نگارش شاهنامه
شادبه: از نام هاي برگزيده
شادفر: از نام هاي دوران هخامنشي
شادکام: نام برادر فريدون
شادمان: خوشحال
شادنوش: از نام هاي برگزيده
شاهرخ: از نام هاي برگزيده
شاهروز: نام پسر شاه بهرام پادشاه کشمير
شاهين: نام يکي از بزرگترين سرداران لشکر ايران در زمان خسرو پرويز
شايان: سزاوار، شايسته
شايگان: گرانمايه، لايق
شباروز: همه گاه، شبانه روز
شباهنگ: مرغ سحر، ستاره بامدادي
شباويز: پرنده شب پرواز
شتاب: چالاکي و سرعت
شتابان: پرسرعت
شروين: نام پسر سرخاب
شکيبا: بردبار
شهاب: ستاره باران
شهباز: باز سفيد و بزرگ
شهداد: از نام هاي برگزيده
شهراد: از نام هاي برگزيده
شهرام: از نام هاي برگزيده
شهران: از نام هاي برگزيده
شهرَوان: از نام هاي برگزيده
شهروز: از نام هاي برگزيده
شهريار: فرمانرواي شهر، نام پسر خسروپرويز
شهزاد: از نام هاي برگزيده
شهسوار: دلاور، ماهر
شهيار: از نام هاي برگزيده
شيان: درختي بلند، خون سياووشان
شيدفر: از نام هاي برگزيده
شيده: نام پسر افراسياب
شيدوَر: از نام هاي برگزيده
شيدوش: نام پسر گودرز. پهلوان نامي زمان
شيردل: شجاع، دلير
شيرزاد: زاده شير، بچه شير، نامي از روزگار انوشيروان
شيرمرد: از نام هاي برگزيده
شيروان: از نام هاي برگزيده
شيروَش: همانند شير
شيشَم: از ابزار خنياگري
ف
فاتک: نام پدر ماني نقاش دوران ساساني
فراز: بالا، بلندي
فرازمان: از نام هاي برگزيده
فرازمند: از نام هاي برگزيده
فرامرز: نام پسر رستم زال
فربُد: نگهبان و نگهدار فر
فربود: راست و درست
فرخ: بزرگي و شوکت. از مفسران اوستا در زمان ساساني
فرداد: از نام هاي برگزيده
فردين: پيشرو در دين
فرزاد: از نام هاي برگزيده
فرزام: از نام هاي برگزيده
فرزين: از نام هاي برگزيده
فرشاد: شادبخت و شادمان
فرشوشتر: يکي از وزيران کي گشتاسب
فرشيد: نوراني تر
فرمنش: از نام هاي برگزيده
فرنام: نام يکي از سرداران شاپور
فرنوش: از نام هاي برگزيده
فرهاد: پيشرو قانون. نام پهلواني در شاهنامه. نام چند پادشاه اشکاني
فرَهمند: از نام هاي برگزيده
فرهود: از نام هاي برگزيده
فرهومند: باشکوه و بزرگ
فرود: نام پسر سياوش
فرَوَرِتيش: نام دومين پادشاه ماد
فرَوَشي: فرَوَهَر، نيروي اهورايي
فرَوَهَر: نيروي اهورايي درون انسان
فريان: خانداني از دوستان اشوزرتشت
فريبرز: نام پسر کيکاووس
فريدون: از پادشاهان پيشدادي، نجات دهنده قوم آريا
فوکا: نوعي درخت بيد
فوگان: نوشيدني از دانه جو
فولاد: از نام هاي برگزيده
فيروز: نام هجدهمين پادشاه ساساني
ک
کاچار: سر و سامان
کاردار: پسر مهر نرسي از ارتشتاران دوره ساساني
کارن: از نام هاي برگزيده
کاري: تلاشگر
کامبوزيا: کمبوجيه
کامبيز: از نام هاي برگزيده
کامجو: از نام هاي برگزيده
کامدين: از نام هاي برگزيده
کامران: نام دانشمندي زرتشتي اهل شيراز
کامکار: کامروا، کامران
کاموس: نام يکي از سرداران افراسياب
کامياب: کامروا، خوشبخت
کاميار: کامياب، کامروا
کاوش: جستجو کردن، کاويدن
کاوه: نام آهنگر نامي که پادشاهي ذهاک را برانداخت
کاووس: از نام هاي برگزيده
کاويان: از نام هاي برگزيده
کرتير: نام موبد موبدان روزگار شاپور يکم
کرکوي: از نوادگان سلم، پسر فريدون
کمبوجيه: از نام هاي برگزيده
کورنگ: نام پادشاه زابلستان و پدر زن جمشيد پيشدادي
کوروش: بنيانگذار شاهنشاهي هخامنشي
کوسان: نام رامشگري است
کوشا: کوشيدن
کوشان: کوشا بودن
کوشيار: نام يکي از سرداران تبري
کيا: بزرگ، صاحب، پادشاه
کيافر: از نام هاي برگزيده
کيامرد: از نام هاي برگزيده
کيامنش: از نام هاي برگزيده
کيان: جمع کي، پادشاه
کيان پور: از نام هاي برگزيده
کيانزاد: از نام هاي برگزيده
کيانفر: از نام هاي برگزيده
کيانمهر: از نام هاي برگزيده
کيانوش: نام برادر شاه فريدون پيشدادي
کيقباد: نام سردودمان و نخستين پادشاه کيانيان
کيکاووس: پدر سياوش و پدر بزرگ شاه کيخسرو کياني
کيهان: جهان، گيتي
کيوان: نام پدر موبد سروش، از شاگردان دستور آذرکيوان
کيومرس: نام نخستين انسان روي زمين
گ
گالوس: نام پسر فارناک پادشاه کپاد و کيه و هوتيس
گرامي: ارجمند، مقدم
گرانمايه: پرارزش، پرارج
گرايش: گرويدن، پيروي
گرشاسب: در اوستا به چم پهلوان نامي، همانند رستم شاهنامه
گرگين: نام پهلوان نامي ايران
گژدهم: از جنگجويان و سرداران کياني و پدر گردآفريد
گژگين: از نام هاي برگزيده
گشتاسب: نام پنجمين پادشاه کياني
گشواد: نام پهلواني در شاهنامه
گوارا: خوش آيند، بامزه
گودرز: نام پسر گيو، از پهلوانان نامي لشکر کيکاووس
گيل: گرد و پهلوان
گيو: پهلوان ايراني
ل
لهراسب: دارنده اسب تيزرو، پدر گشتاسب
م
مازار: يکي از سرداران مادي کورش
مازنه: مازندران در اوستا
مازيار: نام پسر غارن. از اسپهبدان تبرستان
ماکان: نام پسر کاکي يکي از فرمانروايان ايراني
ماندگار: پايدار، ماندني
مانوش: نام پسر کي پشين و پدربزرگ لهراسب
ماني: نام پيکر نگار نامي در دوران شاپور
ماهان: نام پسر کيخسرو پسر اردشير پسر غباد
ماهر: زبردست
ماهوار: از گوشه هاي موسيقي
ماونداد: نام يکي از مفسران اوستا در زمان ساسانيان
مزدا: داناي بزرگ، پروردگار
مزدک: نام پسر بامداد در دوران ساساني
مشيا: نام نخستين مرد در اوستا
منوچهر: پهلوان نژاد. نام نياي سيزدهم اشوزرتشت. نام ششمين پادشاه پيشدادي
منوشفر: نام پدر منوچهر شاه پيشدادي
مه زاد: از نام هاي برگزيده
مِهراب: نام پادشاه کابل و پدر رودابه
مهران: يکي از هفت خاندان نامي دوران ساساني
مهربان: نگهبان روشنايي و مهر
مهربُرزين: دارنده برترين مهر. نام پسر فرهاد در دوره بهرام پنجم
مهرپرور: از نام هاي برگزيده
مهرپوي: از نام هاي برگزيده
مهرپيکر: از نام هاي برگزيده
مهرجو: از نام هاي برگزيده
مهرداد: نام چوپاني که کوروش را پرورش داد
مهرزاد: زاده مهر
مهرگان: جشن ملي ايران
مهرمَس: مهر بزرگ يا بزرگ مهر. نام نياي ششم اردشير بابکان
مهرنوش: نام يکي از چهار پسران اسفنديار
مهريار: از نام هاي برگزيده
مِهرين: از نام هاي برگزيده
مهيار: از نام هاي برگزيده
مويز: دانه خشک انگور
ن
نارون: نام درختي تنومند
ناشا: دادگر
نامجو: جوينده نام
نامدار: دارنده نام
نامور: از نام هاي برگزيده
ناوَرز: سرباز دريايي. از نام هاي دوران هخامنشي
نريمان: دلير و پهلوان. داراي انديشه بلند و مردانه
نَستور: نام پسر زرير، برادر شاه گشتاسب
نکيسا: نام نوازنده نامي دوران خسرو پرويز
نمايان: آشکار، هويدا
نوبخت: از نام هاي برگزيده دوران ساساني
نوبهار: نام نويسنده دساتير
نوتريکا: نام سومين برادر اشوزرتشت
نوذر: يکي از سه پسران منوچهر
نوش: شهد، عسل، انگبين
نوش آذر: نام پسر آذرافروز
نوشي: نوشيروان
نوشيروان: انوشيروان. از نام هاي برگزيده
نويد: مژده شادماني
نيسان: ني زار، محل روييدن ني
نيک پي: خجسته، خوش قدم
نيکدل: از نام هاي برگزيده
نيکروز: سعادتمند، خوشبخت
نيکزاد: از نام هاي برگزيده
نيکنام: نيکونام، خوشنام
نيکو: خوب، زيبا، نيکوکار
نيما: نام يکي از شاعران ايراني
نيو: پهلوان و دلير
نيوتيش: نام کوچکترين برادر اشوزرتشت
و
واته: ايزد آب در اوستا
وخش: روشنايي يا رويش. نام چهاردهمين نياي آدرباد مهر اسپند
وخش داد: آفريده روشنايي، نام يکي از سرداران هخامنشي
وخشور: پيام آور
ورجاوند: مقدس و نوراني. از نياکان شاه بهرام
ورزم: شعله آتش، گرمي آتش
ورساز: جوان آراسته و زيبا
وَرَهرام: نماد پيروزي
وَسپار: بخشنده
وَسنه: نام کوهي در اوستا
وفادار: از نام هاي برگزيده
وَلخش: بلاش، پادشاه اشکاني
وهامان: نام پدر سلمان فارسي
وَهمنش: خوش منش، نيک منش
وُهومن: ريشه اصلي بهمن امروزي
ويسپرد: از بخش هاي اوستا
ويشتاسب: نخستين پادشاه همزمان با اشوزرتشت
ه
هارپارک: نام وزير استياک آخرين پادشاه ماد
هامان: يکي از درباريان خشايارشاه
هامرز: نام سپهسالار خسرو پرويز ساساني
هامون: از نام هاي ايراني
هامين: تابستان در اوستا
هاون: گاه بامدادي
هاوني: ايزد نگهبان بامداد
هَخامنش: دوست منش. نام سردودمان هخامنشيان
هَردار: نام هشتمين نياي اشوزرتشت
هُرمز: نام سومين پادشاه ساساني
هرمزديار: يار خدا
هُزوارش: شرح و تفسير
هُژبر: دلير و نامجو
هَژير: خو و پسنديده، از پهلوانان دوره کياني پسر گودرز
همتا: مانند، شريک
همگون: همرنگ، همانند
هنگام: زمان، گاه
هوبَر: دربردارنده نيکي
هوتَخش: سازنده خو. پيشه ور
هوتن: فرماندار ساحلي در روزگار داريوش
هوداد: نيک آفريد
هودين: نام سومين نياي آدرباد مهر اسپنتمان
هور: خورشيد
هورا: مي صاف و مقدس
هوشنگ: پسر سيامک پسر کيومرس، دومين پادشاه پيشدادي
هوشيدر: از نام هاي برگزيده
هوکَرپ: واژه اي پهلوي خوش اندام
هوم: گياه مقدس
هومان: از نام هاي برگزيده
هومَت: انديشه نيک
هومن: خوب منش
هيمه: نام داماد داريوش و از سرداران بزرگ پارس


مطالب ویژه:
ثبت شرکت
ثبت برند
ثبت شرکت در تهران
اخذ کارت بازرگانی


ثبت شرکت پیشگام ، با بهره گیری از متخصصان مجرب و توانمند آماده ارائه ی خدمات به شما متقاضیان عزیز می باشد.
تعداد بازدید مطلب : 916
تاریخ ایجاد:1396/07/04,14:35|
برچسب ها
ثبت برند
ثبت شرکت
ثبت شرکت در تهران
ثبت صورتجلسه

نام
 
نظر
حداکثر 1024 کاراکتر

 
کد امنیتی